➕در شهری که چراغ‌هایش خاموش است تو اندازۀ توانت روشن باش گاه ...

کلید موفقیت

هیچ میدونی ؟؟
این ربات : TGPSBOT
روزانه بسیاری از هموطن هامون رو با هم آشنا می کنه !!
رایگان هست ؛ همین الان عضو شو !!
حـَ۪۪ٜؒؔـٍِْ۪۪۪ٜـٍِْ❂۪ٜ۪ٜ۪ٜ۪ٞٞ
حـَ۪۪ٜؒؔـٍِْ۪۪۪ٜـٍِْ❂۪ٜ۪ٜ۪ٜ۪ٞٞ
دختر | سن : 18 | محبوبیت : 2
شهر : زاهدان
مهدیه
مهدیه
دختر | سن : 23 | محبوبیت : 1
شهر : مشهد
علی داوری
علی داوری
دختر | سن : 14 | محبوبیت : 2
شهر : کرمانشاه
➕در شهری که
چراغ‌هایش خاموش است

تو اندازۀ توانت روشن باش
گاهی جلوى پاى
خود را روشن کن

و گاهی
جلوى پاى دیگرى را

فقط خاموش نباش
فقط بی‌تفاوت نباش
فقط انسان باش❣
تاریخ : 1397/09/23 | بازدید این مطلب : 48

➕در شهری که چراغ‌هایش خاموش است تو اندازۀ توانت روشن باش گاهی جلوى پاى خود را روشن کن و گاهی جلوى پاى دیگرى را فقط خاموش نباش فقط بی‌تفاوت نباش فقط انسان باش❣