➕پرنده‌ای که روی شاخه نشسته هیچوقت نمیترسه شاخه بشکنه؛ چون ا ...

کلید موفقیت

هیچ میدونی ؟؟
این ربات : TGPSBOT
روزانه بسیاری از هموطن هامون رو با هم آشنا می کنه !!
رایگان هست ؛ همین الان عضو شو !!
Amini
Amini
دختر | سن : 33 | محبوبیت : 1
شهر : كهگیلویه
s
s
دختر | سن : 25 | محبوبیت : 2
شهر : گلپایگان
Javad Ebadi
Javad Ebadi
دختر | سن : 20 | محبوبیت : 2
شهر : خرمشهر
➕پرنده‌ای که روی شاخه نشسته
هیچوقت نمیترسه شاخه بشکنه؛

چون اون به شاخه اعتماد نکرده
بلکه به بال های خودش اعتماد داره.
همیشه به خودت باور داشته باش...
تاریخ : 1397/05/29 | بازدید این مطلب : 17

➕پرنده‌ای که روی شاخه نشسته هیچوقت نمیترسه شاخه بشکنه؛ چون اون به شاخه اعتماد نکرده بلکه به بال های خودش اعتماد داره. همیشه به خودت باور داشته باش...