خدایا دستانمان را در این ماه خرداد به امیداستجابتدعاهایمان ب ...

خدایا دستانمان را در این ماه خرداد به امیداستجابتدعاهایمان ب ...
🇲‌🇺‌🇸‌🇮‌🇨

هیچ میدونی ؟؟
این ربات : TGPSBOT
روزانه بسیاری از هموطن هامون رو با هم آشنا می کنه !!
رایگان هست ؛ همین الان عضو شو !!
_FTM👯
_FTM👯
دختر | سن : 18 | محبوبیت : 0
شهر : بهارستان
narges
narges
دختر | سن : 13 | محبوبیت : 3
شهر : سمنان
اتاناز
اتاناز
دختر | سن : 18 | محبوبیت : 2
شهر : تهران
خدایا
دستانمان را در این ماه خرداد
به امیداستجابت"دعاهایمان
به سوی تو درازکرده ایم
معبودا پرکن
ظرف وجودمان را
ازآنچه در وجودخدایى توست
بزن_رولینک👇

تاریخ : 1397/07/27 | بازدید این مطلب : 23

خدایا دستانمان را در این ماه خرداد به امیداستجابت"دعاهایمان به سوی تو درازکرده ایم معبودا پرکن ظرف وجودمان را ازآنچه در وجودخدایى توست بزن_رولینک👇