خدایادر این خرداد نوری ازوجودنورانيت برقلب گرفته ما بتابان و ...

خدایادر این خرداد نوری ازوجودنورانيت برقلب گرفته ما بتابان و ...
🇲‌🇺‌🇸‌🇮‌🇨

هیچ میدونی ؟؟
این ربات : TGPSBOT
روزانه بسیاری از هموطن هامون رو با هم آشنا می کنه !!
رایگان هست ؛ همین الان عضو شو !!
?..Atousa..?
?..Atousa..?
دختر | سن : 17 | محبوبیت : 59
شهر : مشهد
توضیحات : Art is my life...✊?? And Mohammad is my love....???
( :
( :
دختر | سن : 22 | محبوبیت : 1
شهر : میبد
❤خانوم اقامون❤
❤خانوم اقامون❤
دختر | سن : 18 | محبوبیت : 2
شهر : اصفهان
خدایادر این خرداد
نوری ازوجودنورانيت
برقلب گرفته ما بتابان
وباحرارت عشق ومعرفت خويش
قلبهای خسته ما راگرمی عشق ببخش
وقلب مارا احیابفرما
بزن_رولینک👇

تاریخ : 1397/07/25 | بازدید این مطلب : 18

خدایادر این خرداد نوری ازوجودنورانيت برقلب گرفته ما بتابان وباحرارت عشق ومعرفت خويش قلبهای خسته ما راگرمی عشق ببخش وقلب مارا احیابفرما بزن_رولینک👇