خدایادر این خرداد نوری ازوجودنورانيت برقلب گرفته ما بتابان و ...

خدایادر این خرداد نوری ازوجودنورانيت برقلب گرفته ما بتابان و ...
🇲‌🇺‌🇸‌🇮‌🇨

هیچ میدونی ؟؟
این ربات : TGPSBOT
روزانه بسیاری از هموطن هامون رو با هم آشنا می کنه !!
رایگان هست ؛ همین الان عضو شو !!
سارا
سارا
دختر | سن : 22 | محبوبیت : 5
شهر : شیراز
★Samaneh★
★Samaneh★
دختر | سن : 15 | محبوبیت : 2
شهر : تهران
atishpare
atishpare
دختر | سن : 28 | محبوبیت : 2
شهر : شیراز
خدایادر این خرداد
نوری ازوجودنورانيت
برقلب گرفته ما بتابان
وباحرارت عشق ومعرفت خويش
قلبهای خسته ما راگرمی عشق ببخش
وقلب مارا احیابفرما
بزن_رولینک👇

تاریخ : 1397/09/19 | بازدید این مطلب : 19

خدایادر این خرداد نوری ازوجودنورانيت برقلب گرفته ما بتابان وباحرارت عشق ومعرفت خويش قلبهای خسته ما راگرمی عشق ببخش وقلب مارا احیابفرما بزن_رولینک👇