خدایادر این خرداد نوری ازوجودنورانيت برقلب گرفته ما بتابان و ...

خدایادر این خرداد نوری ازوجودنورانيت برقلب گرفته ما بتابان و ...
🇲‌🇺‌🇸‌🇮‌🇨

هیچ میدونی ؟؟
این ربات : TGPSBOT
روزانه بسیاری از هموطن هامون رو با هم آشنا می کنه !!
رایگان هست ؛ همین الان عضو شو !!
Star
Star
دختر | سن : 25 | محبوبیت : 11
شهر : تهران
Gassem Hosseinzadeh
Gassem Hosseinzadeh
دختر | سن : 14 | محبوبیت : 1
شهر : مرند
Na$rin
Na$rin
دختر | سن : 18 | محبوبیت : 9
شهر : دماوند
خدایادر این خرداد
نوری ازوجودنورانيت
برقلب گرفته ما بتابان
وباحرارت عشق ومعرفت خويش
قلبهای خسته ما راگرمی عشق ببخش
وقلب مارا احیابفرما
بزن_رولینک👇

تاریخ : 1397/05/26 | بازدید این مطلب : 14

خدایادر این خرداد نوری ازوجودنورانيت برقلب گرفته ما بتابان وباحرارت عشق ومعرفت خويش قلبهای خسته ما راگرمی عشق ببخش وقلب مارا احیابفرما بزن_رولینک👇