قصد دارم دل به چشمانت ببازم حاضری.. کعبه ام را! دور چشمانت ب ...

کانال💘 عشق و💘 عاشقی

هیچ میدونی ؟؟
این ربات : TGPSBOT
روزانه بسیاری از هموطن هامون رو با هم آشنا می کنه !!
رایگان هست ؛ همین الان عضو شو !!
shahin
shahin
دختر | سن : 22 | محبوبیت : 3
شهر : شهریار
دختـَ۪۪ٜ۪۪۪ٜ۪۪ٜؒؔؓؔؒؔ̀̀̀̀̀̀̀̀̀
دختـَ۪۪ٜ۪۪۪ٜ۪۪ٜؒؔؓؔؒؔ̀̀̀̀̀̀̀̀̀
دختر | سن : 17 | محبوبیت : 3
شهر : تهران
Vatankhah
Vatankhah
دختر | سن : 24 | محبوبیت : 3
شهر : پاكدشت
قصد دارم"
دل به چشمانت "ببازم حاضری..

کعبه ام را!
"دور چشمانت "بسازم حاضری؟

دوست دارم"
باتو معراجی "کنم در آسمان،

بستری در
"کهکشانها "من بسازم حاضری؟
‌‌🧜‍♀ 🧜‍♀
تاریخ : 1397/09/21 | بازدید این مطلب : 34

قصد دارم" دل به چشمانت "ببازم حاضری.. کعبه ام را! "دور چشمانت "بسازم حاضری؟ دوست دارم" باتو معراجی "کنم در آسمان، بستری در "کهکشانها "من بسازم حاضری؟ ‌‌ 🧜‍♀ 🧜‍♀