قصد دارم دل به چشمانت ببازم حاضری.. کعبه ام را! دور چشمانت ب ...

کانال💘 عشق و💘 عاشقی

هیچ میدونی ؟؟
این ربات : TGPSBOT
روزانه بسیاری از هموطن هامون رو با هم آشنا می کنه !!
رایگان هست ؛ همین الان عضو شو !!
traxtur
traxtur
دختر | سن : 15 | محبوبیت : 11
شهر : تبریز
Sahar🌵
Sahar🌵
دختر | سن : 20 | محبوبیت : 6
شهر : شیراز
?ⓟⓐⓡⓘ ?
?ⓟⓐⓡⓘ ?
دختر | سن : 18 | محبوبیت : 9
شهر : تهران
قصد دارم"
دل به چشمانت "ببازم حاضری..

کعبه ام را!
"دور چشمانت "بسازم حاضری؟

دوست دارم"
باتو معراجی "کنم در آسمان،

بستری در
"کهکشانها "من بسازم حاضری؟
‌‌🧜‍♀ 🧜‍♀
تاریخ : 1397/05/28 | بازدید این مطلب : 14

قصد دارم" دل به چشمانت "ببازم حاضری.. کعبه ام را! "دور چشمانت "بسازم حاضری؟ دوست دارم" باتو معراجی "کنم در آسمان، بستری در "کهکشانها "من بسازم حاضری؟ ‌‌ 🧜‍♀ 🧜‍♀