پنجشنبه است شاخه گلی بفرستيم برای تموم عزیزانی که دربين ماني ...

پنجشنبه است شاخه گلی بفرستيم برای تموم عزیزانی که دربين ماني ...
کانال💘 عشق و💘 عاشقی

هیچ میدونی ؟؟
این ربات : TGPSBOT
روزانه بسیاری از هموطن هامون رو با هم آشنا می کنه !!
رایگان هست ؛ همین الان عضو شو !!
**
**
دختر | سن : 18 | محبوبیت : 2
شهر : مشهد
Yeganeh
Yeganeh
دختر | سن : 14 | محبوبیت : 1
شهر : کرج
خیال نیایش
خیال نیایش
دختر | سن : 27 | محبوبیت : 4
شهر : سلماس
پنجشنبه است
شاخه گلی بفرستيم برای تموم عزیزانی
که دربين مانيستند
ولی دعاشون هنوزكارگشاست

يادشون هميشه باماست
وجاشون درقلب ماست
هدیه کنیم برای شادی روحشون
فاتحه و صلوات🙏
تاریخ : 1397/09/20 | بازدید این مطلب : 100

پنجشنبه است شاخه گلی بفرستيم برای تموم عزیزانی که دربين مانيستند ولی دعاشون هنوزكارگشاست يادشون هميشه باماست وجاشون درقلب ماست هدیه کنیم برای شادی روحشون فاتحه و صلوات🙏