موفقیت به سراغ کسانی می‌آید که آن‌قدر در تلاش هستند که وقت ن ...

موفقیت به سراغ کسانی می‌آید که آن‌قدر در تلاش هستند که وقت ن ...
کاف

هیچ میدونی ؟؟
این ربات : TGPSBOT
روزانه بسیاری از هموطن هامون رو با هم آشنا می کنه !!
رایگان هست ؛ همین الان عضو شو !!
بااببب
بااببب
دختر | سن : 17 | محبوبیت : 2
شهر : قزوین
M∅b¡ñã
M∅b¡ñã
دختر | سن : 15 | محبوبیت : 48
شهر : سبزوار
ℓεメɨŋε-rahaw
ℓεメɨŋε-rahaw
دختر | سن : 21 | محبوبیت : 5
شهر : تهران
موفقیت به سراغ کسانی می‌آید که آن‌قدر در تلاش هستند که وقت نمی‌کنند دنبال آن بروند.

👤 هنری دیوید ثورو


natali
تاریخ : 1397/08/25 | بازدید این مطلب : 29

موفقیت به سراغ کسانی می‌آید که آن‌قدر در تلاش هستند که وقت نمی‌کنند دنبال آن بروند. 👤 هنری دیوید ثورو natali