زنان به خاطر داشتن تعداد بیشتر گیرنده های عصبی نسبت به مردان ...

زنان به خاطر داشتن تعداد بیشتر گیرنده های عصبی نسبت به مردان ...
عجیب ترین ها

هیچ میدونی ؟؟
این ربات : TGPSBOT
روزانه بسیاری از هموطن هامون رو با هم آشنا می کنه !!
رایگان هست ؛ همین الان عضو شو !!
Sookoteh➖ بی➖♪Nafas♪
Sookoteh➖ بی➖♪Nafas♪
دختر | سن : 16 | محبوبیت : 11
شهر : تهران
mehrdad
mehrdad
دختر | سن : 27 | محبوبیت : 1
شهر : مراغه
💲Hahrzad 💲Hamsaei
💲Hahrzad 💲Hamsaei
دختر | سن : 24 | محبوبیت : 5
شهر : تهران
زنان به خاطر داشتن تعداد بیشتر گیرنده های عصبی نسبت به مردان، درد را بیشتر حس میکنند ولی در عین حال در تحمل درد مقاومتر از مردان هستند.

همانند درد زایمان که هیچ مردی نمیتونه تحمل کنه...!

تاریخ : 1397/09/21 | بازدید این مطلب : 47

زنان به خاطر داشتن تعداد بیشتر گیرنده های عصبی نسبت به مردان، درد را بیشتر حس میکنند ولی در عین حال در تحمل درد مقاومتر از مردان هستند. همانند درد زایمان که هیچ مردی نمیتونه تحمل کنه...!