❗️اصلیترین عامل قدرت جذب عشق در انسانها خوش شانسی یا داشتن چ ...

صدای زندگی 🔊

هیچ میدونی ؟؟
این ربات : TGPSBOT
روزانه بسیاری از هموطن هامون رو با هم آشنا می کنه !!
رایگان هست ؛ همین الان عضو شو !!
آیلین
آیلین
دختر | سن : 18 | محبوبیت : 1
شهر : تهران
ABolfaZL
ABolfaZL
دختر | سن : 15 | محبوبیت : 0
شهر : شیراز
Kamran
Kamran
دختر | سن : 31 | محبوبیت : 2
شهر : اهواز
❗️اصلیترین عامل قدرت جذب عشق در انسانها خوش شانسی یا داشتن چهره ی زیبا نیست!

باور پذیر نیست اما روانشناسان عامل جذب هر انسان مهم یا معمولی با هرتیپ و وزن و قدی را فقط زبان ٢٠گرمی ما دانستند 😳

و این یعنی قدرت زن یا مردی با "فن بیان قوی" هزاران برابر قویتر از قدرت زن یا مردی با "پول یا موقعیت اجتماعی بالاست"!!!!
کلیدی ترین نکته های جذب انسانها و پول و محبت را که روانشناسان آنهارا کشف کرد🌹
روزی ده دقیقه باماباشید تاراهکارهای عالی بگیرید🌹👇

تاریخ : 1397/05/24 | بازدید این مطلب : 3

❗️اصلیترین عامل قدرت جذب عشق در انسانها خوش شانسی یا داشتن چهره ی زیبا نیست! باور پذیر نیست اما روانشناسان عامل جذب هر انسان مهم یا معمولی با هرتیپ و وزن و قدی را فقط زبان ٢٠گرمی ما دانستند 😳 و این یعنی قدرت زن یا مردی با "فن بیان قوی" هزاران برابر قویتر از قدرت زن یا مردی با "پول یا موقعیت اجتماعی بالاست"!!!! کلیدی ترین نکته های جذب انسانها و پول و محبت را که روانشناسان آنهارا کشف کرد🌹 روزی ده دقیقه باماباشید تاراهکارهای عالی بگیرید🌹👇