معانى بوسه‌هاى مختلف‌رو میدونید ؟ لب : عاشقتم گونه : دوستيم ...

معانى بوسه‌هاى مختلف‌رو میدونید ؟ لب : عاشقتم گونه : دوستيم  ...
چه جالب❗️

هیچ میدونی ؟؟
این ربات : TGPSBOT
روزانه بسیاری از هموطن هامون رو با هم آشنا می کنه !!
رایگان هست ؛ همین الان عضو شو !!
شکلات تلخ
شکلات تلخ
دختر | سن : 19 | محبوبیت : 3
شهر : خاتم
Mahdiyeh
Mahdiyeh
دختر | سن : 12 | محبوبیت : 5
شهر : اسدآباد
乙.80
乙.80
دختر | سن : 17 | محبوبیت : 1
شهر : خاتم
معانى بوسه‌هاى مختلف‌رو میدونید ؟

لب : عاشقتم
گونه : دوستيم
دست : ميپرستمت
شونه : تو حرف ندارى
گردن : ميخوامت، همين الان
پيشونى : جفت باحالى هستيم


تاریخ : 1397/07/28 | بازدید این مطلب : 34

معانى بوسه‌هاى مختلف‌رو میدونید ؟ لب : عاشقتم گونه : دوستيم دست : ميپرستمت شونه : تو حرف ندارى گردن : ميخوامت، همين الان پيشونى : جفت باحالى هستيم