نفس ‌هایِ تو را در شیشه پُر کردم، هوایِ روزهایِ بودنت را همچ ...

حسرت

هیچ میدونی ؟؟
این ربات : TGPSBOT
روزانه بسیاری از هموطن هامون رو با هم آشنا می کنه !!
رایگان هست ؛ همین الان عضو شو !!
ندونی بهتره
ندونی بهتره
دختر | سن : 20 | محبوبیت : 4
شهر : رئ
Farshad Farsi
Farshad Farsi
دختر | سن : 27 | محبوبیت : 7
شهر : اهواز
Rahaa
Rahaa
دختر | سن : 18 | محبوبیت : 2
شهر : همدان
نفس ‌هایِ تو را
در شیشه پُر کردم،
هوایِ روزهایِ بودنت
را همچنان دارم...!

امید_صباغ_نو


daytona
| |
تاریخ : 1397/05/24 | بازدید این مطلب : 18

نفس ‌هایِ تو را در شیشه پُر کردم، هوایِ روزهایِ بودنت را همچنان دارم...! امید_صباغ_نو daytona | |