🔹خانمی که به شوهرش شک داشت، نصف شب بیدار شد. گوشی شوهرش رو ب ...

🇲‌🇺‌🇸‌🇮‌🇨

هیچ میدونی ؟؟
این ربات : TGPSBOT
روزانه بسیاری از هموطن هامون رو با هم آشنا می کنه !!
رایگان هست ؛ همین الان عضو شو !!
بهار
بهار
دختر | سن : 31 | محبوبیت : 13
شهر : خدابنده
...
...
دختر | سن : 39 | محبوبیت : 3
شهر : مشهد
پوریا شاپورجانی
پوریا شاپورجانی
دختر | سن : 19 | محبوبیت : 2
شهر : اصفهان
🔹خانمی که به شوهرش شک داشت، نصف شب بیدار شد. گوشی شوهرش رو برداشت و اسامی مخاطبینش را چک کرد
🔸در میان اسامی مخاطبین به این اسامی بر خورد:
۱) دارنده آغوش نرم
۲) دارنده اشک لطیف
۳) سلطان رویاهام

🔹شدیدا از این موضوع عصبانی شد؛
به شماره اول زنگ زد، مادر شوهرش جواب داد
به شماره دوم زنگ زد، خواهر شوهرش جواب داد
به شماره سوم زنگ زد، گوشی خودش زنگ خورد

🔸از خدا طلب مغفرت کرد تا از گناهش بگذرد، چون به شوهرش شک کرده بود؛
تصمیم گرفت برای جبران، حقوق این ماه خود رو به شوهرش هدیه کند
مادرشوهر که موضوع رو شنید، یکی از النگوهاشو به پسرش هدیه کرد
خواهرشوهر هم با شنیدن خبر انگشتر خودشو به برادرش هدیه داد

🔻شوهر هم هر سه هدیه رو گرفت و آنها رو به پول تبدیل کرد؛
و برای دوست دخترش که در مخاطبین تلفن "رضا جوشکار" ثبت شده بود، هدیه ای بسیار مناسب خرید 😂😂😂😂
#بزن_رولینک👇
https://telegram.me/joinchat/BBwchTulVNdEVTj8ECs1AA
تاریخ : 1397/09/18 | بازدید این مطلب : 18

🔹خانمی که به شوهرش شک داشت، نصف شب بیدار شد. گوشی شوهرش رو برداشت و اسامی مخاطبینش را چک کرد 🔸در میان اسامی مخاطبین به این اسامی بر خورد: ۱) دارنده آغوش نرم ۲) دارنده اشک لطیف ۳) سلطان رویاهام 🔹شدیدا از این موضوع عصبانی شد؛ به شماره اول زنگ زد، مادر شوهرش جواب داد به شماره دوم زنگ زد، خواهر شوهرش جواب داد به شماره سوم زنگ زد، گوشی خودش زنگ خورد 🔸از خدا طلب مغفرت کرد تا از گناهش بگذرد، چون به شوهرش شک کرده بود؛ تصمیم گرفت برای جبران، حقوق این ماه خود رو به شوهرش هدیه کند مادرشوهر که موضوع رو شنید، یکی از النگوهاشو به پسرش هدیه کرد خواهرشوهر هم با شنیدن خبر انگشتر خودشو به برادرش هدیه داد 🔻شوهر هم هر سه هدیه رو گرفت و آنها رو به پول تبدیل کرد؛ و برای دوست دخترش که در مخاطبین تلفن "رضا جوشکار" ثبت شده بود، هدیه ای بسیار مناسب خرید 😂😂😂😂 #بزن_رولینک👇 https://telegram.me/joinchat/BBwchTulVNdEVTj8ECs1AA