‍ هوای فردای مشهد ؛ یکشنبه ۳۱تیر: صاف همراه با غبار صبحگاهی ...

‍ هوای فردای مشهد ؛ یکشنبه ۳۱تیر: صاف همراه با غبار صبحگاهی  ...
اخبار مشهد

هیچ میدونی ؟؟
این ربات : TGPSBOT
روزانه بسیاری از هموطن هامون رو با هم آشنا می کنه !!
رایگان هست ؛ همین الان عضو شو !!
Niloo
Niloo
دختر | سن : 17 | محبوبیت : 3
شهر : تهران
*Sarina*
*Sarina*
دختر | سن : 17 | محبوبیت : 3
شهر : همدان
Samira
Samira
دختر | سن : 32 | محبوبیت : 17
شهر : تهران
‍ هوای فردای مشهد ؛ یکشنبه ۳۱تیر:

صاف همراه با غبار صبحگاهی بهدتدریج افزایش باد و ابر
🔴حداکثر دما: ۴۱+
🔵حداقل دما: ۲۷+

اخبارمشهد

تاریخ : 1397/08/28 | بازدید این مطلب : 11

‍ هوای فردای مشهد ؛ یکشنبه ۳۱تیر: صاف همراه با غبار صبحگاهی بهدتدریج افزایش باد و ابر 🔴حداکثر دما: ۴۱+ 🔵حداقل دما: ۲۷+ اخبارمشهد