شجاع خلیل‌زاده که همچنان از ناحیه گردن و کمر احساس درد می‌کن ...

شجاع خلیل‌زاده که همچنان از ناحیه گردن و کمر احساس درد می‌کن ...
هواداران پرسپولیس

هیچ میدونی ؟؟
این ربات : TGPSBOT
روزانه بسیاری از هموطن هامون رو با هم آشنا می کنه !!
رایگان هست ؛ همین الان عضو شو !!
. راهی
. راهی
دختر | سن : 40 | محبوبیت : 14
شهر : کرج
توضیحات : بازیگوش
Nstrn?
Nstrn?
دختر | سن : 16 | محبوبیت : 10
شهر : تهران
دکتر آینده
دکتر آینده
دختر | سن : 20 | محبوبیت : 15
شهر : قزوین
شجاع خلیل‌زاده که همچنان از ناحیه گردن و کمر احساس درد می‌کند به احتمال فراوان بازی مقابل پدیده را از دست خواهد داد تا اولین غایب پرسپولیس در فصل جدید باشد

🔴
تاریخ : 1397/08/26 | بازدید این مطلب : 13

شجاع خلیل‌زاده که همچنان از ناحیه گردن و کمر احساس درد می‌کند به احتمال فراوان بازی مقابل پدیده را از دست خواهد داد تا اولین غایب پرسپولیس در فصل جدید باشد 🔴