🔴 حمام_قاعدگی به دلیل یاز بودن دهاه رحم در دوران قاعدگی و اف ...

🔴 حمام_قاعدگی به دلیل یاز بودن دهاه رحم در دوران قاعدگی و اف ...
نکات آرایشی

هیچ میدونی ؟؟
این ربات : TGPSBOT
روزانه بسیاری از هموطن هامون رو با هم آشنا می کنه !!
رایگان هست ؛ همین الان عضو شو !!
پوریا شاپورجانی
پوریا شاپورجانی
دختر | سن : 19 | محبوبیت : 2
شهر : اصفهان
سودا
سودا
دختر | سن : 13 | محبوبیت : 1
شهر : تبریز
آریانا
آریانا
دختر | سن : 27 | محبوبیت : 17
شهر : زاهدان
توضیحات : النا۲۸زاهدان
🔴 حمام_قاعدگی
به دلیل یاز بودن دهاه رحم در دوران قاعدگی و افزایش احتمال عفونت استحمام زیاد مخصوصا وان حمام توصیه نمیشود..نظر شما چیست؟

®
تاریخ : 1397/08/28 | بازدید این مطلب : 21

🔴 حمام_قاعدگی به دلیل یاز بودن دهاه رحم در دوران قاعدگی و افزایش احتمال عفونت استحمام زیاد مخصوصا وان حمام توصیه نمیشود..نظر شما چیست؟ ®