🔺فدراسیون با یک تیر دو نشان زد! 🔺فصل قبل فدراسیون محرومیت تی ...

🔺فدراسیون با یک تیر دو نشان زد! 🔺فصل قبل فدراسیون محرومیت تی ...
TiracturClub|تیراختور

هیچ میدونی ؟؟
این ربات : TGPSBOT
روزانه بسیاری از هموطن هامون رو با هم آشنا می کنه !!
رایگان هست ؛ همین الان عضو شو !!
...
...
دختر | سن : 23 | محبوبیت : 6
شهر : تایباد
Robab
Robab
دختر | سن : 22 | محبوبیت : 1
شهر : تهران
Pakhsh عمده Gh
Pakhsh عمده Gh
دختر | سن : 99 | محبوبیت : 3
شهر : شیراز
🔺فدراسیون با یک تیر دو نشان زد!

🔺فصل قبل فدراسیون محرومیت تیراختور را ۳ساعت مانده به بازی برداشت و آن را به این فصل منتقل کرد

🔺فدراسیون آلوده در حقیقت تیراختور را دوبار محروم کرد

🆔
تاریخ : 1397/08/27 | بازدید این مطلب : 18

🔺فدراسیون با یک تیر دو نشان زد! 🔺فصل قبل فدراسیون محرومیت تیراختور را ۳ساعت مانده به بازی برداشت و آن را به این فصل منتقل کرد 🔺فدراسیون آلوده در حقیقت تیراختور را دوبار محروم کرد 🆔