برنامه موشکی تهران در مذاکرات برجام مطرح نیست «راب ماکر» سفی ...

کانال خبری پارسینه

هیچ میدونی ؟؟
این ربات : TGPSBOT
روزانه بسیاری از هموطن هامون رو با هم آشنا می کنه !!
رایگان هست ؛ همین الان عضو شو !!
seṅḁṫor
seṅḁṫor
دختر | سن : 16 | محبوبیت : 1
شهر : مشهد
Zahra
Zahra
دختر | سن : 24 | محبوبیت : 13
شهر : راور
Hazhir
Hazhir
دختر | سن : 25 | محبوبیت : 3
شهر : مریوان
برنامه موشکی تهران در مذاکرات برجام مطرح نیست

«راب ماکر» سفیر بریتانیا در ایران گفت:
🔹فرآیندی را در پیش داریم تا به مکانیزمی برسیم که قادر باشیم مزایای اقتصادی برجام را برای تهران حفظ کنیم تا قادر به تجارت و سرمایه‌گذاری با دیگر کشورها باشند.
🔹پذیرش مفاد FATF در قانون ایران جزو موانع بسته پیشنهادی نیست، بلکه چیزی است که جلوی موفقیت ایران در اقتصاد جهانی را گرفته است.
🔹در نتیجه اگر ایران به سایر کشورهای جهان در مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم و قوانین بانکداری جهانی نپیوندد، مشکل بزرگی بر سر روابط بانکی ایران و سایر نقاط جهان وجود خواهد داشت.
@parsinehnews
تاریخ : 1397/08/23 | بازدید این مطلب : 5

برنامه موشکی تهران در مذاکرات برجام مطرح نیست «راب ماکر» سفیر بریتانیا در ایران گفت: 🔹فرآیندی را در پیش داریم تا به مکانیزمی برسیم که قادر باشیم مزایای اقتصادی برجام را برای تهران حفظ کنیم تا قادر به تجارت و سرمایه‌گذاری با دیگر کشورها باشند. 🔹پذیرش مفاد FATF در قانون ایران جزو موانع بسته پیشنهادی نیست، بلکه چیزی است که جلوی موفقیت ایران در اقتصاد جهانی را گرفته است. 🔹در نتیجه اگر ایران به سایر کشورهای جهان در مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم و قوانین بانکداری جهانی نپیوندد، مشکل بزرگی بر سر روابط بانکی ایران و سایر نقاط جهان وجود خواهد داشت. @parsinehnews