روزها رفتند و من ديگر خود نميدانم كدامينم آن مَنِ سر سختِ مغ ...

حسرت

هیچ میدونی ؟؟
این ربات : TGPSBOT
روزانه بسیاری از هموطن هامون رو با هم آشنا می کنه !!
رایگان هست ؛ همین الان عضو شو !!
♡♡Seiln♡♡
♡♡Seiln♡♡
دختر | سن : 14 | محبوبیت : 3
شهر : تهران
ستاره
ستاره
دختر | سن : 24 | محبوبیت : 6
شهر : تهران
Ameen
Ameen
دختر | سن : 15 | محبوبیت : 4
شهر : اهواز
روزها رفتند و من ديگر
خود نميدانم كدامينم
آن مَنِ سر سختِ مغرورم
يا مَنِ مغلوبِ ديرينم ؟

#فروغ_فرخزادLnap
| @Hasrat |
تاریخ : 1397/08/28 | بازدید این مطلب : 25

روزها رفتند و من ديگر خود نميدانم كدامينم آن مَنِ سر سختِ مغرورم يا مَنِ مغلوبِ ديرينم ؟ #فروغ_فرخزاد Lnap | @Hasrat |