به كسی كه دوستش داری بگو كه چقدر بهش علاقه داری… و چقدر در ز ...

حسرت

هیچ میدونی ؟؟
این ربات : TGPSBOT
روزانه بسیاری از هموطن هامون رو با هم آشنا می کنه !!
رایگان هست ؛ همین الان عضو شو !!
عماد
عماد
دختر | سن : 12 | محبوبیت : 4
شهر : رشت

دختر | سن : 25 | محبوبیت : 19
شهر : اصفهان
Parvane
Parvane
دختر | سن : 99 | محبوبیت : 9
شهر : تهران
به كسی كه دوستش داری بگو كه چقدر بهش علاقه داری…
و چقدر در زندگی براش ارزش قائل هستی!
چون زمانی كه از دستش بدی، مهم نيست چقدر بلند فرياد بزنی ؛ او ديگر صدايت را نخواهد شنيد...

#پابلو_نروداLnap
| @Hasrat |
تاریخ : 1397/08/23 | بازدید این مطلب : 17

به كسی كه دوستش داری بگو كه چقدر بهش علاقه داری… و چقدر در زندگی براش ارزش قائل هستی! چون زمانی كه از دستش بدی، مهم نيست چقدر بلند فرياد بزنی ؛ او ديگر صدايت را نخواهد شنيد... #پابلو_نرودا Lnap | @Hasrat |