بچه محله امام رضا @Mchoghok موره میبینی که شر و با صفایُم بچ ...

مشهد چغوک

هیچ میدونی ؟؟
این ربات : TGPSBOT
روزانه بسیاری از هموطن هامون رو با هم آشنا می کنه !!
رایگان هست ؛ همین الان عضو شو !!
Milad
Milad
دختر | سن : 14 | محبوبیت : 1
شهر : دشتستان
F?
F?
دختر | سن : 19 | محبوبیت : 3
شهر : قزوین
M F
M F
دختر | سن : 0 | محبوبیت : 4
شهر :
بچه محله امام رضا
@Mchoghok

موره میبینی که شر و با صفایُم
بچه محله ی امام رضایُم
زلزلیم، حادثیم، بلایم
بچه محله ی امام رضایُم

هر روز جمعه دلومه مبندم
به پینجله طلا و ورمگردُم
کار و بارم ردیفه با خدایم
بچه محله ی امام رضایُم

به موبگو بیا به قله قاف
اصلا مو ره بزر همونجه علاف!
قرار مرار هر چی بیگی مو پایم
بچه محله ی امام رضایُم

دروغ ، مروغ نیست میون ما باهم
الان به عنوان مثال تو حرم
چند روزه که تو نخ کفترایم
بچه ی محله ی امام رضایُم

چشم موره گیریفته چنتا کفتر
گفته خودش: چنتاشه خواستی وردر
الان درم خادماره مپایم
بچه محله ی امام رضایُم

کفتراره که بردم از روگنبد
مرم مو واز تونخ رفت وآمد
تو نخشه او گنبد طلایم
بچه ی محله ی امام رضایُم

گنبده نصب شب مده به دستم
او گفته: هر وخ که بییی مو هستم
مویم که قانع و بی ادعایم
بچه ی محله ی امام رضایُم

وخته میبینم توی عالم همه
ازش میگیرن و مگن واز کمه
گنبدشه اگر بده رضایم
بچه ی محله ی امام رضایُم

گنبد وممبد نموخوام باصفا
سی ساله پای سفره ای آقا
منتظر یک ژتون غذایم
بچه ی محله ی امام رضایُم

قاسم رفیعا

@MCHOGHOK | کانال مشهدیها
تاریخ : 1397/08/28 | بازدید این مطلب : 4

بچه محله امام رضا @Mchoghok موره میبینی که شر و با صفایُم بچه محله ی امام رضایُم زلزلیم، حادثیم، بلایم بچه محله ی امام رضایُم هر روز جمعه دلومه مبندم به پینجله طلا و ورمگردُم کار و بارم ردیفه با خدایم بچه محله ی امام رضایُم به موبگو بیا به قله قاف اصلا مو ره بزر همونجه علاف! قرار مرار هر چی بیگی مو پایم بچه محله ی امام رضایُم دروغ ، مروغ نیست میون ما باهم الان به عنوان مثال تو حرم چند روزه که تو نخ کفترایم بچه ی محله ی امام رضایُم چشم موره گیریفته چنتا کفتر گفته خودش: چنتاشه خواستی وردر الان درم خادماره مپایم بچه محله ی امام رضایُم کفتراره که بردم از روگنبد مرم مو واز تونخ رفت وآمد تو نخشه او گنبد طلایم بچه ی محله ی امام رضایُم گنبده نصب شب مده به دستم او گفته: هر وخ که بییی مو هستم مویم که قانع و بی ادعایم بچه ی محله ی امام رضایُم وخته میبینم توی عالم همه ازش میگیرن و مگن واز کمه گنبدشه اگر بده رضایم بچه ی محله ی امام رضایُم گنبد وممبد نموخوام باصفا سی ساله پای سفره ای آقا منتظر یک ژتون غذایم بچه ی محله ی امام رضایُم قاسم رفیعا @MCHOGHOK | کانال مشهدیها