🚨 نداری، پسر ۱۲ ساله آبادانی را به دار آویخت. میثم وقتی دید ...

🚨 نداری، پسر ۱۲ ساله آبادانی را به دار آویخت. میثم وقتی دید  ...
حوادث مشهد

هیچ میدونی ؟؟
این ربات : TGPSBOT
روزانه بسیاری از هموطن هامون رو با هم آشنا می کنه !!
رایگان هست ؛ همین الان عضو شو !!
.....m
.....m
دختر | سن : 14 | محبوبیت : 2
شهر : رشت
F.s
F.s
دختر | سن : 21 | محبوبیت : 9
شهر : شهریار
👑meli👑
👑meli👑
دختر | سن : 18 | محبوبیت : 1
شهر : تهران
🚨 نداری، پسر ۱۲ ساله آبادانی را به دار آویخت. میثم وقتی دید مادرش دوچرخه و موبایلش را فروخته دست به خودکشی زد!

تاریخ : 1397/08/25 | بازدید این مطلب : 18

🚨 نداری، پسر ۱۲ ساله آبادانی را به دار آویخت. میثم وقتی دید مادرش دوچرخه و موبایلش را فروخته دست به خودکشی زد!