ﺩﺭﺩ ﺩﻝ ﭘﺎﺭﭼﻪ ﻓﺮﻭﺵ ﺍﺻﻔﻬﺎﻧﯽ : ﺧﺎﻧﻮﻡِ ﺍﻭﻣﺪِﺱ ﭘﺎﺭﭼﻪ اسدِﺱ ﺑﺮﺩِﺱ ...

😜 خمپاره 😜

هیچ میدونی ؟؟
این ربات : TGPSBOT
روزانه بسیاری از هموطن هامون رو با هم آشنا می کنه !!
رایگان هست ؛ همین الان عضو شو !!
احمد
احمد
دختر | سن : 30 | محبوبیت : 2
شهر : سیرجان
بهار
بهار
دختر | سن : 19 | محبوبیت : 37
شهر : شیراز
─═हई╬ ❤טּازטּیــטּ❤ ╬ईह═─
─═हई╬ ❤טּازטּیــטּ❤ ╬ईह═─
دختر | سن : 15 | محبوبیت : 13
شهر : اصفهان
ﺩﺭﺩ ﺩﻝ ﭘﺎﺭﭼﻪ ﻓﺮﻭﺵ ﺍﺻﻔﻬﺎﻧﯽ :

ﺧﺎﻧﻮﻡِ ﺍﻭﻣﺪِﺱ
ﭘﺎﺭﭼﻪ اسدِﺱ
ﺑﺮﺩِﺱ
ﺑﺮﯾﺪِﺱ
ﺩﺍﺩِﺱ ﺩﻭﺧﺘﺲ
ﺭﻓﺘِﺲ ﻋﺮﻭﺳﯽ
ﮐﻠﯽ رقصيدِﺱ
ﻗِﺮ ﺩﺍﺩِس
ﻓﯿﺲ ﺩﺍﺩِﺱ
ﺑﭽﺶ ﺭﻭﺵ ﺭﯾﺪِﺱ
ﺧﻮﺩﺵ از هوﻟِﺶ ﺗﻮﺵ ﮔﻮﺯﯾﺪِﺱ
بُرﺩِﺱ
ﺷﺴﺘِﺲ
ﺷﯿﮑﺎﻓﺘِﺲ
ﭘﺲ آورﺩِﺱ !
ﻣﯿﮕِﺪ: ﺍﺯ ﺭﻧﮕﺶ ﺧﻮﺷﻢ نَيمدِﺱ😐😂😂

🔴 @khompare 🔵
تاریخ : 1397/08/29 | بازدید این مطلب : 13

ﺩﺭﺩ ﺩﻝ ﭘﺎﺭﭼﻪ ﻓﺮﻭﺵ ﺍﺻﻔﻬﺎﻧﯽ : ﺧﺎﻧﻮﻡِ ﺍﻭﻣﺪِﺱ ﭘﺎﺭﭼﻪ اسدِﺱ ﺑﺮﺩِﺱ ﺑﺮﯾﺪِﺱ ﺩﺍﺩِﺱ ﺩﻭﺧﺘﺲ ﺭﻓﺘِﺲ ﻋﺮﻭﺳﯽ ﮐﻠﯽ رقصيدِﺱ ﻗِﺮ ﺩﺍﺩِس ﻓﯿﺲ ﺩﺍﺩِﺱ ﺑﭽﺶ ﺭﻭﺵ ﺭﯾﺪِﺱ ﺧﻮﺩﺵ از هوﻟِﺶ ﺗﻮﺵ ﮔﻮﺯﯾﺪِﺱ بُرﺩِﺱ ﺷﺴﺘِﺲ ﺷﯿﮑﺎﻓﺘِﺲ ﭘﺲ آورﺩِﺱ ! ﻣﯿﮕِﺪ: ﺍﺯ ﺭﻧﮕﺶ ﺧﻮﺷﻢ نَيمدِﺱ😐😂😂 🔴 @khompare 🔵