ﺯﻥ: ﻋﺰﯾﺰﻡ ﺩﻭﺳﻢ ﺩﺍﺭﯼ؟ 😢 ﻣﺮﺩ: ﺧﯿﻠﯽ 😍 ﺯﻥ: ﺑﻬﻢ ﺛﺎﺑﺖ ﮐﻦ😕 ﻣﺮﺩ: ﭼﻄﻮ ...

😜 خمپاره 😜

هیچ میدونی ؟؟
این ربات : TGPSBOT
روزانه بسیاری از هموطن هامون رو با هم آشنا می کنه !!
رایگان هست ؛ همین الان عضو شو !!
💐🎼FATEME🎼💐
💐🎼FATEME🎼💐
دختر | سن : 18 | محبوبیت : 1
شهر : بجنورد
مریم
مریم
دختر | سن : 48 | محبوبیت : 60
شهر : آبادان
توضیحات : مریم مجرد هستم شیراز زندگی میگنم اصلیتم آبادانی 48سالمه
مرتضی
مرتضی
دختر | سن : 28 | محبوبیت : 1
شهر : چالوس
ﺯﻥ: ﻋﺰﯾﺰﻡ ﺩﻭﺳﻢ ﺩﺍﺭﯼ؟ 😢

ﻣﺮﺩ: ﺧﯿﻠﯽ 😍

ﺯﻥ: ﺑﻬﻢ ﺛﺎﺑﺖ ﮐﻦ😕

ﻣﺮﺩ: ﭼﻄﻮﺭﯼ؟ 😕

ﺯﻥ: ﺑﺮﻭ ﺑﺎ ﯾﻪ ﺷﯿﺮ ﺑﺠﻨﮓ😊


ﻣﺮﺩ : ﻋﺰﯾﺰﻡ ﻣﻦ ﺍﮔﻪ ﺑﺎ ﺷﯿﺮ ﺑﺠﻨﮕﻢ ﻣﻦ ﺭﻭ ﺗﯿﮑﻪ ﺗﯿﮑﻪﻣﯿﮑﻨﻪ ﻭ ﻣﯿﺨﻮﺭﻩ... 😰
ﯾﻪ ﭼﯿﺰ ﺩﯾﮕﻪ ﺑﮕﻮ ! 😕

ﺯﻥ: ﺭﻣﺰ ﮔﻮﺷﯿﺖ ﺭﻭ ﺑﺪﻩ 😏

ﻣﺮﺩ: ﮐﻮ؟ ﮐﺠﺎﺳﺖ ﺍﯾﻦ ﺷﯿﺮ بی همه چیز؟ 😠
😂😂😂😂
.
🔵 @khompare 🔴
تاریخ : 1397/08/27 | بازدید این مطلب : 13

ﺯﻥ: ﻋﺰﯾﺰﻡ ﺩﻭﺳﻢ ﺩﺍﺭﯼ؟ 😢 ﻣﺮﺩ: ﺧﯿﻠﯽ 😍 ﺯﻥ: ﺑﻬﻢ ﺛﺎﺑﺖ ﮐﻦ😕 ﻣﺮﺩ: ﭼﻄﻮﺭﯼ؟ 😕 ﺯﻥ: ﺑﺮﻭ ﺑﺎ ﯾﻪ ﺷﯿﺮ ﺑﺠﻨﮓ😊 ﻣﺮﺩ : ﻋﺰﯾﺰﻡ ﻣﻦ ﺍﮔﻪ ﺑﺎ ﺷﯿﺮ ﺑﺠﻨﮕﻢ ﻣﻦ ﺭﻭ ﺗﯿﮑﻪ ﺗﯿﮑﻪﻣﯿﮑﻨﻪ ﻭ ﻣﯿﺨﻮﺭﻩ... 😰 ﯾﻪ ﭼﯿﺰ ﺩﯾﮕﻪ ﺑﮕﻮ ! 😕 ﺯﻥ: ﺭﻣﺰ ﮔﻮﺷﯿﺖ ﺭﻭ ﺑﺪﻩ 😏 ﻣﺮﺩ: ﮐﻮ؟ ﮐﺠﺎﺳﺖ ﺍﯾﻦ ﺷﯿﺮ بی همه چیز؟ 😠 😂😂😂😂 . 🔵 @khompare 🔴