چند جواب دندان شکن 😄👌🏻 مردی به طور مسخره به مرد ضعيف الجسمی ...

صدای زندگی 🔊

هیچ میدونی ؟؟
این ربات : TGPSBOT
روزانه بسیاری از هموطن هامون رو با هم آشنا می کنه !!
رایگان هست ؛ همین الان عضو شو !!
M Z
M Z
دختر | سن : 88 | محبوبیت : 0
شهر : میبد
Diamond 775
Diamond 775
دختر | سن : 27 | محبوبیت : 3
شهر : تهران
توضیحات : ۲۷
>>>Print(Hosein)
>>>Print(Hosein)
دختر | سن : 28 | محبوبیت : 5
شهر : قم
چند جواب دندان شکن 😄👌🏻

مردی به طور مسخره به مرد ضعيف الجسمی گفت : تو را از دور ديدم فکر کردم زن هستی .آن مرد جواب داد : منم تو را از دور ديدم فکر کردم مرد هستی !!!

چرچيل وزير چاق بريتانيا به برناردشو که وزير لاغری بود گفت : هرکس تو را ببيند فکر میکند بريتانيا را فقر غذايی فرا گرفته است برناردشو جواب داد : و هرکس تو را ببيند علت اين فقر را میفهمد !!!

ملا نصرالدين وارد روستايی شد و يکی از اهالی به او گفت : ملا من تو را از طريق الاغت میشناسم ملا جواب داد : اشکالی ندارد چون الاغها يکديگر را خوب میشناسند !!!

مردی به زنی گفت : تو چقدر زيبا هستی. زن گفت : کاش تو هم زيبا ميبودی تا همين حرف را به تو میگفتم.
مرد گفت : اشکالی ندارد تو هم مثل من دروغ بگو !

Join → @LifeC0m
تاریخ : 1397/08/24 | بازدید این مطلب : 7

چند جواب دندان شکن 😄👌🏻 مردی به طور مسخره به مرد ضعيف الجسمی گفت : تو را از دور ديدم فکر کردم زن هستی .آن مرد جواب داد : منم تو را از دور ديدم فکر کردم مرد هستی !!! چرچيل وزير چاق بريتانيا به برناردشو که وزير لاغری بود گفت : هرکس تو را ببيند فکر میکند بريتانيا را فقر غذايی فرا گرفته است برناردشو جواب داد : و هرکس تو را ببيند علت اين فقر را میفهمد !!! ملا نصرالدين وارد روستايی شد و يکی از اهالی به او گفت : ملا من تو را از طريق الاغت میشناسم ملا جواب داد : اشکالی ندارد چون الاغها يکديگر را خوب میشناسند !!! مردی به زنی گفت : تو چقدر زيبا هستی. زن گفت : کاش تو هم زيبا ميبودی تا همين حرف را به تو میگفتم. مرد گفت : اشکالی ندارد تو هم مثل من دروغ بگو ! Join → @LifeC0m