┏━ 🔻 ━┓ ⠀ ┗━ 💌 ━┛

┏━ 🔻 ━┓ ⠀ ┗━ 💌 ━┛
شعر عاشقانه

هیچ میدونی ؟؟
این ربات : TGPSBOT
روزانه بسیاری از هموطن هامون رو با هم آشنا می کنه !!
رایگان هست ؛ همین الان عضو شو !!
🦄 Astella 🦄
🦄 Astella 🦄
دختر | سن : 15 | محبوبیت : 1
شهر : اصفهان
?دلشکسته?
?دلشکسته?
دختر | سن : 21 | محبوبیت : 5
شهر : تهران
Fateme
Fateme
دختر | سن : 52 | محبوبیت : 7
شهر : تهران
┏━ 🔻 ━┓

┗━ 💌 ━┛

تاریخ : 1397/08/27 | بازدید این مطلب : 28

┏━ 🔻 ━┓ ⠀ ┗━ 💌 ━┛