🔺بازگشت عارف غفوری به آنتالیا از سفر درمانی به مصر او چندی پ ...

🔺بازگشت عارف غفوری به آنتالیا از سفر درمانی به مصر او چندی پ ...
حوادث تهران

هیچ میدونی ؟؟
این ربات : TGPSBOT
روزانه بسیاری از هموطن هامون رو با هم آشنا می کنه !!
رایگان هست ؛ همین الان عضو شو !!
e.m
e.m
دختر | سن : 19 | محبوبیت : 3
شهر : قم
F♡B
F♡B
دختر | سن : 24 | محبوبیت : 1
شهر : اصفهان
°°°°°
°°°°°
دختر | سن : 37 | محبوبیت : 15
شهر : تبریز
🔺بازگشت "عارف غفوری" به آنتالیا از سفر درمانی به مصر

او چندی پیش هنگام اجرای برنامه در آنتالیا مورد حمله مار واقع شده بود و برای درمان با یک هواپیمای اختصاصی به مصر برده شده بود


تاریخ : 1397/08/25 | بازدید این مطلب : 9

🔺بازگشت "عارف غفوری" به آنتالیا از سفر درمانی به مصر او چندی پیش هنگام اجرای برنامه در آنتالیا مورد حمله مار واقع شده بود و برای درمان با یک هواپیمای اختصاصی به مصر برده شده بود