شهروندان ایرانی با خرید ۹۴۴ خانه در ترکیه، بیش‌تر ازسه برابر ...

شهروندان ایرانی با خرید ۹۴۴ خانه در ترکیه، بیش‌تر ازسه برابر ...
🐓 خروس جنگی🎃

هیچ میدونی ؟؟
این ربات : TGPSBOT
روزانه بسیاری از هموطن هامون رو با هم آشنا می کنه !!
رایگان هست ؛ همین الان عضو شو !!
hengameh
hengameh
دختر | سن : 33 | محبوبیت : 12
شهر : تهران
شادی
شادی
دختر | سن : 24 | محبوبیت : 2
شهر : تهران
فاطیما
فاطیما
دختر | سن : 17 | محبوبیت : 2
شهر : شیراز
شهروندان ایرانی با خرید ۹۴۴ خانه در ترکیه، بیش‌تر ازسه برابر سال قبل،دراین کشورخانه خریده‌اند

عراقی ها در این فهرست رتبه اولن !


🆔 🐓
تاریخ : 1397/08/23 | بازدید این مطلب : 13

شهروندان ایرانی با خرید ۹۴۴ خانه در ترکیه، بیش‌تر ازسه برابر سال قبل،دراین کشورخانه خریده‌اند عراقی ها در این فهرست رتبه اولن ! 🆔 🐓