توهین نژادی هواداران کیسه به هموطنان ترکمان؛ هواداران چه تیم ...

توهین نژادی هواداران کیسه به هموطنان ترکمان؛ هواداران چه تیم ...
هواداران پرسپولیس

هیچ میدونی ؟؟
این ربات : TGPSBOT
روزانه بسیاری از هموطن هامون رو با هم آشنا می کنه !!
رایگان هست ؛ همین الان عضو شو !!
❤LOVEmetkd😍
❤LOVEmetkd😍
دختر | سن : 15 | محبوبیت : 2
شهر : اردبیل
Shahab
Shahab
دختر | سن : 21 | محبوبیت : 1
شهر : تهران
Eghbalpour
Eghbalpour
دختر | سن : 25 | محبوبیت : 8
شهر : شیراز
توهین نژادی هواداران کیسه به هموطنان ترکمان؛ هواداران چه تیمی نژاد پرست هستند؟!

🔴
تاریخ : 1397/08/28 | بازدید این مطلب : 18

توهین نژادی هواداران کیسه به هموطنان ترکمان؛ هواداران چه تیمی نژاد پرست هستند؟! 🔴