دلم برای خانه ی مادربزرگ تنگ شده برای سفره ی شلوغمان که دست ...

دلم برای خانه ی مادربزرگ تنگ شده برای سفره ی شلوغمان که دست  ...
مبارکه سلام

هیچ میدونی ؟؟
این ربات : TGPSBOT
روزانه بسیاری از هموطن هامون رو با هم آشنا می کنه !!
رایگان هست ؛ همین الان عضو شو !!
Asal Masoud
Asal Masoud
دختر | سن : 15 | محبوبیت : 4
شهر : اصفهان
Mm
Mm
دختر | سن : 20 | محبوبیت : 5
شهر : پاكدشت
Maral
Maral
دختر | سن : 18 | محبوبیت : 0
شهر : تهران
دلم برای خانه ی مادربزرگ تنگ شده
برای سفره ی شلوغمان
که دست دراز میکردم
و به آخرش نمی رسید
و یخچال مهربانی
که هر چه درش را باز می کردم
و هندوانه می خوردم
کسی را خبر نمیکرد☺️


تاریخ : 1397/08/30 | بازدید این مطلب : 12

دلم برای خانه ی مادربزرگ تنگ شده برای سفره ی شلوغمان که دست دراز میکردم و به آخرش نمی رسید و یخچال مهربانی که هر چه درش را باز می کردم و هندوانه می خوردم کسی را خبر نمیکرد☺️