هیشکی نمیفهمه چه حالی دارم چه دنیایه رو به زوالی دارم simin ...

هیشکی نمیفهمه چه حالی دارم چه دنیایه رو به زوالی دارم simin  ...
کاف

هیچ میدونی ؟؟
این ربات : TGPSBOT
روزانه بسیاری از هموطن هامون رو با هم آشنا می کنه !!
رایگان هست ؛ همین الان عضو شو !!
شــَ۪۪ٜ۪۪۪ٜ۪۪ٜؒؔ✫َ۪۪۪ٜ۪۪ٜ۪۪ٜؒؔ
شــَ۪۪ٜ۪۪۪ٜ۪۪ٜؒؔ✫َ۪۪۪ٜ۪۪ٜ۪۪ٜؒؔ
دختر | سن : 17 | محبوبیت : 1
شهر : آبادان
*
*
دختر | سن : 20 | محبوبیت : 0
شهر : دزفول
بی توهرگز .
بی توهرگز .
دختر | سن : 31 | محبوبیت : 3
شهر : جهرم
هیشکی نمیفهمه چه حالی دارم
چه دنیایه رو به زوالی دارم


simin
senc
تاریخ : 1397/09/20 | بازدید این مطلب : 55

هیشکی نمیفهمه چه حالی دارم چه دنیایه رو به زوالی دارم simin senc