دنیا هفت رو دارد: 1. خوشی و سرور؛ 2. ناخوشی و اندوه؛ 3. عافی ...

😜 خمپاره 😜

هیچ میدونی ؟؟
این ربات : TGPSBOT
روزانه بسیاری از هموطن هامون رو با هم آشنا می کنه !!
رایگان هست ؛ همین الان عضو شو !!
آسانا .
آسانا .
دختر | سن : 22 | محبوبیت : 7
شهر : همدان
💞💓💞
💞💓💞
دختر | سن : 19 | محبوبیت : 0
شهر : رامهرمز
O o
O o
دختر | سن : 30 | محبوبیت : 1
شهر : کرمانشاه
دنیا هفت رو دارد:
1. خوشی و سرور؛
2. ناخوشی و اندوه؛
3. عافیت و تندرستی؛
4. موفقیت و کامیابی؛
5. بخشش و آمرزش؛
6. احترام و محبت؛
7. چشم پوشی و نادیده گرفتن بدی ها.

از خدا می خواهم که اولی را نصیب شما کند؛
دومی را از شما دور کند؛
با سومی شما را بپوشاند؛
چهارمی را در مسیرتان قرار دهدو پنجمی قسمتتان
ششمی از طرف من تقدیم شما و
هفتمی را هم از شما درخواست دارم.❤️💐
.
🔵 @khompare 🔴
تاریخ : 1397/09/21 | بازدید این مطلب : 19

دنیا هفت رو دارد: 1. خوشی و سرور؛ 2. ناخوشی و اندوه؛ 3. عافیت و تندرستی؛ 4. موفقیت و کامیابی؛ 5. بخشش و آمرزش؛ 6. احترام و محبت؛ 7. چشم پوشی و نادیده گرفتن بدی ها. از خدا می خواهم که اولی را نصیب شما کند؛ دومی را از شما دور کند؛ با سومی شما را بپوشاند؛ چهارمی را در مسیرتان قرار دهدو پنجمی قسمتتان ششمی از طرف من تقدیم شما و هفتمی را هم از شما درخواست دارم.❤️💐 . 🔵 @khompare 🔴