از اتاق در اومدم رفتم اشپزخونه، به مامانم میگم مامان جون شام ...

🐓 خروس جنگی🎃

هیچ میدونی ؟؟
این ربات : TGPSBOT
روزانه بسیاری از هموطن هامون رو با هم آشنا می کنه !!
رایگان هست ؛ همین الان عضو شو !!
S....i
S....i
دختر | سن : 16 | محبوبیت : 6
شهر : بروجرد
Sara.pn
Sara.pn
دختر | سن : 19 | محبوبیت : 8
شهر : تهران
B
B
دختر | سن : 28 | محبوبیت : 7
شهر : مشهد
از اتاق در اومدم رفتم اشپزخونه، به مامانم میگم مامان جون شامم رو میدی بخورم.😍

گفت واسه تو شام درست نکردم!!!؟؟😢

گفتم یعنی چی؟😕

گفت: برو شامت رو دانلود کن با بچه های گروه دور همی بخورید..!😳

بابام گفت لایک😒

داداشم گفت مامان با اجازه copy😯

میگم مامان اخه گشنمه! گفت:همین که هست دوس نداري لفت بده😵😮
‌، از همون روز اولم اگه منو بابات میدونستیم اددت نمیکردیم😂😂👌

به جمع ما بپیوندید👇

🆔 @khooroosjangi 🐓
تاریخ : 1397/08/25 | بازدید این مطلب : 11

از اتاق در اومدم رفتم اشپزخونه، به مامانم میگم مامان جون شامم رو میدی بخورم.😍 گفت واسه تو شام درست نکردم!!!؟؟😢 گفتم یعنی چی؟😕 گفت: برو شامت رو دانلود کن با بچه های گروه دور همی بخورید..!😳 بابام گفت لایک😒 داداشم گفت مامان با اجازه copy😯 میگم مامان اخه گشنمه! گفت:همین که هست دوس نداري لفت بده😵😮 ‌، از همون روز اولم اگه منو بابات میدونستیم اددت نمیکردیم😂😂👌 به جمع ما بپیوندید👇 🆔 @khooroosjangi 🐓