چون دوست دشمن است شکایت کجا بریم... چه بلایی داره سر ما میاد ...

چون دوست دشمن است شکایت کجا بریم... چه بلایی داره سر ما میاد ...
کانال گیزمیز 💯

هیچ میدونی ؟؟
این ربات : TGPSBOT
روزانه بسیاری از هموطن هامون رو با هم آشنا می کنه !!
رایگان هست ؛ همین الان عضو شو !!
؟؟؟؟
؟؟؟؟
دختر | سن : 29 | محبوبیت : 3
شهر : طوالش
S.A
S.A
دختر | سن : 25 | محبوبیت : 2
شهر : بجنورد
??
??
دختر | سن : 16 | محبوبیت : 5
شهر : تهران
چون دوست دشمن است شکایت کجا بریم...

چه بلایی داره سر ما میاد؟😐🤦‍♂️

🆔 💯
تاریخ : 1397/08/24 | بازدید این مطلب : 16

چون دوست دشمن است شکایت کجا بریم... چه بلایی داره سر ما میاد؟😐🤦‍♂️ 🆔 💯