🔺تار عنكبوت 2 برابر طول خودش كش مي آيد بدون آنكه پاره شود. ا ...

🔺تار عنكبوت 2 برابر طول خودش كش مي آيد بدون آنكه پاره شود. ا ...
🔑دانستنی های روز دنیا🔑

هیچ میدونی ؟؟
این ربات : TGPSBOT
روزانه بسیاری از هموطن هامون رو با هم آشنا می کنه !!
رایگان هست ؛ همین الان عضو شو !!
محمود
محمود
دختر | سن : 48 | محبوبیت : 1
شهر : کرج
.....
.....
دختر | سن : 27 | محبوبیت : 4
شهر : سروستان
مهدیه
مهدیه
دختر | سن : 18 | محبوبیت : 1
شهر : بهار
🔺تار عنكبوت 2 برابر طول خودش كش مي آيد بدون آنكه پاره شود. اگر قطر تار ان اندازه یک مداد باشد یک هواپیمای بوینگ را میتواند نگاه دارد.❗️


تاریخ : 1397/07/23 | بازدید این مطلب : 36

🔺تار عنكبوت 2 برابر طول خودش كش مي آيد بدون آنكه پاره شود. اگر قطر تار ان اندازه یک مداد باشد یک هواپیمای بوینگ را میتواند نگاه دارد.❗️