شب ڪہ مے شود ؛ بیشتر هواےِ بیقرارےِ هم را داشتہ باشید ،،، غص ...

leyetlan

هیچ میدونی ؟؟
این ربات : TGPSBOT
روزانه بسیاری از هموطن هامون رو با هم آشنا می کنه !!
رایگان هست ؛ همین الان عضو شو !!
(((شیر غران*****ایران)))
(((شیر غران*****ایران)))
دختر | سن : 22 | محبوبیت : 0
شهر : شیراز
........
........
دختر | سن : 0 | محبوبیت : 5
شهر :
ONLY GOD ?
ONLY GOD ?
دختر | سن : 34 | محبوبیت : 3
شهر : تهران
شب ڪہ مے شود ؛
بیشتر هواےِ بیقرارےِ هم را داشتہ باشید ،،،
غصہ ها ، رحم و انصاف سرشان نمے شود ،
بے صدا ، حجوم مے آورند ،
و تمامِ احساس و آرامشِ قربانیِشان را ؛
وحشیانہ مے درند ...
حواستان بہ آدم هاےِ تنها باشد ؛؛؛
شب است و
غم ها ،،،، همین حوالے ؛
دندان ، تیز ڪرده اند ...

🖤
تاریخ : 1397/05/30 | بازدید این مطلب : 20

شب ڪہ مے شود ؛ بیشتر هواےِ بیقرارےِ هم را داشتہ باشید ،،، غصہ ها ، رحم و انصاف سرشان نمے شود ، بے صدا ، حجوم مے آورند ، و تمامِ احساس و آرامشِ قربانیِشان را ؛ وحشیانہ مے درند ... حواستان بہ آدم هاےِ تنها باشد ؛؛؛ شب است و غم ها ،،،، همین حوالے ؛ دندان ، تیز ڪرده اند ... 🖤