شب ڪہ مے شود ؛ بیشتر هواےِ بیقرارےِ هم را داشتہ باشید ،،، غص ...

Leyetlan

هیچ میدونی ؟؟
این ربات : TGPSBOT
روزانه بسیاری از هموطن هامون رو با هم آشنا می کنه !!
رایگان هست ؛ همین الان عضو شو !!
forohar
forohar
دختر | سن : 15 | محبوبیت : 1
شهر : کرج
◔͜͡◔ شقایق ◔͜͡◔
◔͜͡◔ شقایق ◔͜͡◔
دختر | سن : 22 | محبوبیت : 2
شهر : زرین دشت
👑maria👑
👑maria👑
دختر | سن : 18 | محبوبیت : 17
شهر : شیراز
توضیحات : 😍i need you. i want you. i love you😍
شب ڪہ مے شود ؛
بیشتر هواےِ بیقرارےِ هم را داشتہ باشید ،،،
غصہ ها ، رحم و انصاف سرشان نمے شود ،
بے صدا ، حجوم مے آورند ،
و تمامِ احساس و آرامشِ قربانیِشان را ؛
وحشیانہ مے درند ...
حواستان بہ آدم هاےِ تنها باشد ؛؛؛
شب است و
غم ها ،،،، همین حوالے ؛
دندان ، تیز ڪرده اند ...

🖤@leyetlan🆗
تاریخ : 1397/07/25 | بازدید این مطلب : 23

شب ڪہ مے شود ؛ بیشتر هواےِ بیقرارےِ هم را داشتہ باشید ،،، غصہ ها ، رحم و انصاف سرشان نمے شود ، بے صدا ، حجوم مے آورند ، و تمامِ احساس و آرامشِ قربانیِشان را ؛ وحشیانہ مے درند ... حواستان بہ آدم هاےِ تنها باشد ؛؛؛ شب است و غم ها ،،،، همین حوالے ؛ دندان ، تیز ڪرده اند ... 🖤@leyetlan🆗