♦️تبریک جهرمی به کمیسیون اتحادیه اروپا برای پیاده سازی قانون ...

♦️تبریک جهرمی به کمیسیون اتحادیه اروپا برای پیاده سازی قانون ...
کانال خبری پارسینه

هیچ میدونی ؟؟
این ربات : TGPSBOT
روزانه بسیاری از هموطن هامون رو با هم آشنا می کنه !!
رایگان هست ؛ همین الان عضو شو !!
تنهای بهتره
تنهای بهتره
دختر | سن : 77 | محبوبیت : 4
شهر : تربت جام
*
*
دختر | سن : 18 | محبوبیت : 7
شهر : بوشهر
توضیحات : ☆ساده ومعمولی☆
Tanx GOD
Tanx GOD
دختر | سن : 26 | محبوبیت : 7
شهر : شیراز
♦️تبریک جهرمی به کمیسیون اتحادیه اروپا برای پیاده سازی قانون gdpr برای حفاظت از داده ها

🔹"ما هم بدنبال تصویب این قانونی در ماه آینده و همکاری فنی متقابل با اتحادیه اروپا هستیم"

تاریخ : 1397/08/01 | بازدید این مطلب : 36

♦️تبریک جهرمی به کمیسیون اتحادیه اروپا برای پیاده سازی قانون gdpr برای حفاظت از داده ها 🔹"ما هم بدنبال تصویب این قانونی در ماه آینده و همکاری فنی متقابل با اتحادیه اروپا هستیم"