سکه ها همیشه صدا دارند اما اسکناس ها بیصدا!!!! پس هنگامی که ...

سکه ها همیشه صدا دارند اما اسکناس ها بیصدا!!!! پس هنگامی که  ...
صدای زندگی 🔊

هیچ میدونی ؟؟
این ربات : TGPSBOT
روزانه بسیاری از هموطن هامون رو با هم آشنا می کنه !!
رایگان هست ؛ همین الان عضو شو !!
???
???
دختر | سن : 22 | محبوبیت : 2
شهر : کرمانشاه
¥aŁ•da
¥aŁ•da
دختر | سن : 14 | محبوبیت : 3
شهر : اهواز
Xn._ Meganix
Xn._ Meganix
دختر | سن : 21 | محبوبیت : 3
شهر : اهواز
سکه ها همیشه صدا دارند
اما اسکناس ها بیصدا!!!!

پس هنگامی که ارزش و
مقام شما بالا میرود . . .

بیشتر آرام و بیصدا باشید


تاریخ : 1397/09/19 | بازدید این مطلب : 33

سکه ها همیشه صدا دارند اما اسکناس ها بیصدا!!!! پس هنگامی که ارزش و مقام شما بالا میرود . . . بیشتر آرام و بیصدا باشید