سکه ها همیشه صدا دارند اما اسکناس ها بیصدا!!!! پس هنگامی که ...

سکه ها همیشه صدا دارند اما اسکناس ها بیصدا!!!! پس هنگامی که  ...
صدای زندگی 🔊

هیچ میدونی ؟؟
این ربات : TGPSBOT
روزانه بسیاری از هموطن هامون رو با هم آشنا می کنه !!
رایگان هست ؛ همین الان عضو شو !!
Reza
Reza
دختر | سن : 68 | محبوبیت : 1
شهر : بهارستان
... ....
... ....
دختر | سن : 14 | محبوبیت : 3
شهر : بندرلنگه
ZaHiR
ZaHiR
دختر | سن : 17 | محبوبیت : 3
شهر : بروجرد
سکه ها همیشه صدا دارند
اما اسکناس ها بیصدا!!!!

پس هنگامی که ارزش و
مقام شما بالا میرود . . .

بیشتر آرام و بیصدا باشید


تاریخ : 1397/07/28 | بازدید این مطلب : 27

سکه ها همیشه صدا دارند اما اسکناس ها بیصدا!!!! پس هنگامی که ارزش و مقام شما بالا میرود . . . بیشتر آرام و بیصدا باشید