اين حكايت باس بشه سر لوحه ي زندگيمون: ‏به ملانصرالدین گفتن آ ...

Leyetlan

هیچ میدونی ؟؟
این ربات : TGPSBOT
روزانه بسیاری از هموطن هامون رو با هم آشنا می کنه !!
رایگان هست ؛ همین الان عضو شو !!
زهرا
زهرا
دختر | سن : 93 | محبوبیت : 3
شهر : نیك شهر
ziya
ziya
دختر | سن : 17 | محبوبیت : 5
شهر : کرمانشاه
S.s
S.s
دختر | سن : 17 | محبوبیت : 1
شهر : قزوین
اين حكايت باس بشه سر لوحه ي زندگيمون:

‏به ملانصرالدین گفتن آش بردن،گفت:به من چه؟

گفتند آخه خونه شما بردن،گفت:به شما چه؟@Leyetlan🦋
تاریخ : 1397/09/26 | بازدید این مطلب : 50

اين حكايت باس بشه سر لوحه ي زندگيمون: ‏به ملانصرالدین گفتن آش بردن،گفت:به من چه؟ گفتند آخه خونه شما بردن،گفت:به شما چه؟ @Leyetlan🦋