✳️تناسب قد و وزن برای افراد مختلف🚻 👩خانمها 🆔 _2 🌐📡 ✅قد : 150 ...

Leyetlan

هیچ میدونی ؟؟
این ربات : TGPSBOT
روزانه بسیاری از هموطن هامون رو با هم آشنا می کنه !!
رایگان هست ؛ همین الان عضو شو !!
...
...
دختر | سن : 18 | محبوبیت : 0
شهر : استهبان
اشکان
اشکان
دختر | سن : 22 | محبوبیت : 2
شهر : شاهین شهرومیمه
M
M
دختر | سن : 17 | محبوبیت : 4
شهر : بیرجند
✳️تناسب قد و وزن برای افراد مختلف🚻
👩خانمها
🆔 _2 🌐📡
✅قد : 150 سانتيمتر وزن : بين 50 تا 53.5 كيلوگرم

✅قد : 152.5 سانتيمتر وزن : بين 51 تا 54.5 كيلوگرم

✅قد : 155 سانتيمتر وزن : بين 52 تا 55 كيلوگرم

✅قد : 157.5 سانتيمتر وزن : بين 53 تا 57 كيلوگرم

✅قد : 160 سانتيمتر وزن : بين 55 تا 58 كيلوگرم

✅قد : 162.5 سانتيمتر وزن : بين 57 تا 60 كيلوگرم

✅قد : 165 سانتيمتر وزن : بين 58 تا 62 كيلوگرم

✅قد : 167.5 سانتيمتر وزن : بين 60 تا 64 كيلوگرم

✅قد : 170 سانتيمتر وزن : بين 62 تا 66 كيلوگرم

✅قد : 172.5 سانتيمتر وزن : بين 63 تا 66 كيلوگرم
🆔 _2 🌐📡
✅قد : 175 سانتيمتر وزن : بين 65 تا 68 كيلوگرم

✅قد : 177.5 سانتيمتر وزن : بين 67 تا 70 كيلوگرم

✅قد : 180 سانتيمتر وزن : بين 69 تا 70 كيلوگرم

______________________________j🌐📡
👤آقايان

✅قد : 157 سانتيمتر وزن : بين 56 تا 60 كيلوگرم

✅قد : 160 سانتيمتر وزن : بين 57 تا 61 كيلوگرم

✅قد : 162.5 سانتيمتر وزن : بين 59 تا 62 كيلوگرم

✅قد : 165 سانتيمتر وزن : بين 61 تا 65 كيلوگرم

✅قد : 167.5 سانتيمتر وزن : بين 62 تا 67 كيلوگرم

✅قد : 170 سانتيمتر وزن : بين 64 تا 69 كيلوگرم
🆔 _2 🌐📡
✅قد : 172.5 سانتيمتر وزن : بين 66 تا 71 كيلوگرم

✅قد : 175 سانتيمتر وزن : بين 68 تا 73 كيلوگرم

✅قد : 177.5 سانتيمتر وزن : بين 70 تا 75 كيلوگرم

✅قد : 180 سانتيمتر وزن : بين 71 تا 77 كيلوگرم

✅قد : 183 سانتيمتر وزن : بين 73 تا 79 كيلوگرم

✅قد : 185.5 سانتيمتر وزن : بين 76 تا 81 كيلوگرم

✅قد : 188 سانتيمتر وزن : بين 78 تا 83 كيلوگرم

✅قد : 190 سانتيمتر وزن : بين 81 تا 85 كيلوگرم

جوين😍👆💪

جوين👆😍🙏🏻
@Leyetlan🦋
تاریخ : 1397/09/20 | بازدید این مطلب : 20

✳️تناسب قد و وزن برای افراد مختلف🚻 👩خانمها 🆔 _2 🌐📡 ✅قد : 150 سانتيمتر وزن : بين 50 تا 53.5 كيلوگرم ✅قد : 152.5 سانتيمتر وزن : بين 51 تا 54.5 كيلوگرم ✅قد : 155 سانتيمتر وزن : بين 52 تا 55 كيلوگرم ✅قد : 157.5 سانتيمتر وزن : بين 53 تا 57 كيلوگرم ✅قد : 160 سانتيمتر وزن : بين 55 تا 58 كيلوگرم ✅قد : 162.5 سانتيمتر وزن : بين 57 تا 60 كيلوگرم ✅قد : 165 سانتيمتر وزن : بين 58 تا 62 كيلوگرم ✅قد : 167.5 سانتيمتر وزن : بين 60 تا 64 كيلوگرم ✅قد : 170 سانتيمتر وزن : بين 62 تا 66 كيلوگرم ✅قد : 172.5 سانتيمتر وزن : بين 63 تا 66 كيلوگرم 🆔 _2 🌐📡 ✅قد : 175 سانتيمتر وزن : بين 65 تا 68 كيلوگرم ✅قد : 177.5 سانتيمتر وزن : بين 67 تا 70 كيلوگرم ✅قد : 180 سانتيمتر وزن : بين 69 تا 70 كيلوگرم ______________________________j🌐📡 👤آقايان ✅قد : 157 سانتيمتر وزن : بين 56 تا 60 كيلوگرم ✅قد : 160 سانتيمتر وزن : بين 57 تا 61 كيلوگرم ✅قد : 162.5 سانتيمتر وزن : بين 59 تا 62 كيلوگرم ✅قد : 165 سانتيمتر وزن : بين 61 تا 65 كيلوگرم ✅قد : 167.5 سانتيمتر وزن : بين 62 تا 67 كيلوگرم ✅قد : 170 سانتيمتر وزن : بين 64 تا 69 كيلوگرم 🆔 _2 🌐📡 ✅قد : 172.5 سانتيمتر وزن : بين 66 تا 71 كيلوگرم ✅قد : 175 سانتيمتر وزن : بين 68 تا 73 كيلوگرم ✅قد : 177.5 سانتيمتر وزن : بين 70 تا 75 كيلوگرم ✅قد : 180 سانتيمتر وزن : بين 71 تا 77 كيلوگرم ✅قد : 183 سانتيمتر وزن : بين 73 تا 79 كيلوگرم ✅قد : 185.5 سانتيمتر وزن : بين 76 تا 81 كيلوگرم ✅قد : 188 سانتيمتر وزن : بين 78 تا 83 كيلوگرم ✅قد : 190 سانتيمتر وزن : بين 81 تا 85 كيلوگرم جوين😍👆💪 جوين👆😍🙏🏻 @Leyetlan🦋