آدمی که طرز تلقی و افکارش را عوض نمی‌کند مثل آب راکدی‌ست که ...

آدمی که طرز تلقی و افکارش را عوض نمی‌کند مثل آب راکدی‌ست که  ...
کاف

هیچ میدونی ؟؟
این ربات : TGPSBOT
روزانه بسیاری از هموطن هامون رو با هم آشنا می کنه !!
رایگان هست ؛ همین الان عضو شو !!
?
?
دختر | سن : 20 | محبوبیت : 5
شهر : كرمان
بی احساس:)
بی احساس:)
دختر | سن : 15 | محبوبیت : 1
شهر : بوئین زهرا
رمیصا
رمیصا
دختر | سن : 25 | محبوبیت : 2
شهر : مشهد
آدمی که طرز تلقی و افکارش را عوض نمی‌کند مثل آب راکدی‌ست که محل زیست سوسمارهای خطرناک می‌شود.

👤 ویلیام بلیک


۱۲ اوت، سالمرگ ویلیام بلیک، نقاش و شاعر نوگرای بریتانیایی


natali
تاریخ : 1397/08/26 | بازدید این مطلب : 11

آدمی که طرز تلقی و افکارش را عوض نمی‌کند مثل آب راکدی‌ست که محل زیست سوسمارهای خطرناک می‌شود. 👤 ویلیام بلیک ۱۲ اوت، سالمرگ ویلیام بلیک، نقاش و شاعر نوگرای بریتانیایی natali