شکست زاییده‌ی فکر است. این شکست نیست که ترسناک است بلکه فکر ...

شکست زاییده‌ی فکر است. این شکست نیست که ترسناک است بلکه فکر  ...
کاف

هیچ میدونی ؟؟
این ربات : TGPSBOT
روزانه بسیاری از هموطن هامون رو با هم آشنا می کنه !!
رایگان هست ؛ همین الان عضو شو !!
 -
-
دختر | سن : 26 | محبوبیت : 2
شهر : قزوین
اللاتننا
اللاتننا
دختر | سن : 16 | محبوبیت : 6
شهر : آباده
Zahra
Zahra
دختر | سن : 21 | محبوبیت : 2
شهر : خرم آباد
شکست زاییده‌ی فکر است. این شکست نیست که ترسناک است بلکه فکر شکست ما را می‌ترساند

📚 جرات داشته باش
👤فردریک فانژه
scorpion
تاریخ : 1397/07/25 | بازدید این مطلب : 15

شکست زاییده‌ی فکر است. این شکست نیست که ترسناک است بلکه فکر شکست ما را می‌ترساند 📚 جرات داشته باش 👤فردریک فانژه scorpion