شکست زاییده‌ی فکر است. این شکست نیست که ترسناک است بلکه فکر ...

شکست زاییده‌ی فکر است. این شکست نیست که ترسناک است بلکه فکر  ...
کاف

هیچ میدونی ؟؟
این ربات : TGPSBOT
روزانه بسیاری از هموطن هامون رو با هم آشنا می کنه !!
رایگان هست ؛ همین الان عضو شو !!
m
m
دختر | سن : 30 | محبوبیت : 1
شهر : اصفهان
M Asadi
M Asadi
دختر | سن : 34 | محبوبیت : 2
شهر : تهران
Amirali
Amirali
دختر | سن : 22 | محبوبیت : 1
شهر : كرمان
شکست زاییده‌ی فکر است. این شکست نیست که ترسناک است بلکه فکر شکست ما را می‌ترساند

📚 جرات داشته باش
👤فردریک فانژه
scorpion
تاریخ : 1397/09/23 | بازدید این مطلب : 22

شکست زاییده‌ی فکر است. این شکست نیست که ترسناک است بلکه فکر شکست ما را می‌ترساند 📚 جرات داشته باش 👤فردریک فانژه scorpion