دوشنبه تون گلباران، براتون دعا میکنم امروزتون؛ متبرک به نگاه ...

دوشنبه تون گلباران، براتون دعا میکنم امروزتون؛ متبرک به نگاه ...
آموزش جامع قانون جذب

هیچ میدونی ؟؟
این ربات : TGPSBOT
روزانه بسیاری از هموطن هامون رو با هم آشنا می کنه !!
رایگان هست ؛ همین الان عضو شو !!
ترنم
ترنم
دختر | سن : 12 | محبوبیت : 4
شهر : قائم شهر
sAjjad, mirzaie
sAjjad, mirzaie
دختر | سن : 24 | محبوبیت : 1
شهر : تاكستان
اريا
اريا
دختر | سن : 33 | محبوبیت : 1
شهر : اردبیل
دوشنبه تون گلباران،
براتون دعا میکنم
امروزتون؛
متبرک به نگاه خدا
قلبتون مملو
از مهربانی
آرزوهاتون برآورده
دعاهاتون مستجاب
روزتون پُر از برکت و فراوانی🌸🍃

تاریخ : 1397/05/30 | بازدید این مطلب : 6

دوشنبه تون گلباران، براتون دعا میکنم امروزتون؛ متبرک به نگاه خدا قلبتون مملو از مهربانی آرزوهاتون برآورده دعاهاتون مستجاب روزتون پُر از برکت و فراوانی🌸🍃