شکوه صبح زیباتون آکنده ازشادی های بی پایان عمرتان جاویدان ام ...

کانال💘 عشق و💘 عاشقی

هیچ میدونی ؟؟
این ربات : TGPSBOT
روزانه بسیاری از هموطن هامون رو با هم آشنا می کنه !!
رایگان هست ؛ همین الان عضو شو !!
ﺳﻬﻴﻞ
ﺳﻬﻴﻞ
دختر | سن : 25 | محبوبیت : 1
شهر : کرج
❤??خُِٰٖٖٖٖٓانـٍِٓٓمًٍٖٖٖٖٖٖٖ
❤??خُِٰٖٖٖٖٓانـٍِٓٓمًٍٖٖٖٖٖٖٖ
دختر | سن : 17 | محبوبیت : 0
شهر : اهواز
S.Noname
S.Noname
دختر | سن : 99 | محبوبیت : 0
شهر : تهران
شکوه صبح زیباتون
آکنده ازشادی های بی پایان
عمرتان جاویدان
امیدوارم امروز
زیباترین لبخندها بر لبانتان
بالاترین دستهانگهبانتان
وقشنگترین چشمها
بدرقه راهتان باشد🙏

سلام
صبح بخیر

‌‎🧚‍♀ 🧚‍♀
تاریخ : 1397/05/30 | بازدید این مطلب : 8

شکوه صبح زیباتون آکنده ازشادی های بی پایان عمرتان جاویدان امیدوارم امروز زیباترین لبخندها بر لبانتان بالاترین دستهانگهبانتان وقشنگترین چشمها بدرقه راهتان باشد🙏 سلام صبح بخیر ‌‎🧚‍♀ 🧚‍♀