صبح یعنی یک سبد لبخند.. یک بغل شادی.. یک دنیاعشق وخندیدن از ...

صبح یعنی یک سبد لبخند.. یک بغل شادی.. یک دنیاعشق وخندیدن از  ...
کانال💘 عشق و💘 عاشقی

هیچ میدونی ؟؟
این ربات : TGPSBOT
روزانه بسیاری از هموطن هامون رو با هم آشنا می کنه !!
رایگان هست ؛ همین الان عضو شو !!
£∆㉫しÏǸA°✿
£∆㉫しÏǸA°✿
دختر | سن : 14 | محبوبیت : 2
شهر : نی ریز
 -
-
دختر | سن : 21 | محبوبیت : 9
شهر : ورامین
?Mahdieh?
?Mahdieh?
دختر | سن : 75 | محبوبیت : 3
شهر : رئ
صبح یعنی یک سبد لبخند..
یک بغل شادی..
یک دنیاعشق وخندیدن
از اعماق وجود...
به شکرانه داشتن نفسی دوباره..
سلام امروزتان پر از شادی

‌‎🧚‍ 🧚‍♀🌹
تاریخ : 1397/05/26 | بازدید این مطلب : 9

صبح یعنی یک سبد لبخند.. یک بغل شادی.. یک دنیاعشق وخندیدن از اعماق وجود... به شکرانه داشتن نفسی دوباره.. سلام امروزتان پر از شادی ‌‎🧚‍ 🧚‍♀🌹