صبح یعنی یک سبد لبخند.. یک بغل شادی.. یک دنیاعشق وخندیدن از ...

صبح یعنی یک سبد لبخند.. یک بغل شادی.. یک دنیاعشق وخندیدن از  ...
کانال💘 عشق و💘 عاشقی

هیچ میدونی ؟؟
این ربات : TGPSBOT
روزانه بسیاری از هموطن هامون رو با هم آشنا می کنه !!
رایگان هست ؛ همین الان عضو شو !!
M
M
دختر | سن : 19 | محبوبیت : 4
شهر : نمین
S M
S M
دختر | سن : 28 | محبوبیت : 1
شهر : شیراز
Mahnaz?
Mahnaz?
دختر | سن : 16 | محبوبیت : 7
شهر : بابلسر
صبح یعنی یک سبد لبخند..
یک بغل شادی..
یک دنیاعشق وخندیدن
از اعماق وجود...
به شکرانه داشتن نفسی دوباره..
سلام امروزتان پر از شادی

‌‎🧚‍ 🧚‍♀🌹
تاریخ : 1397/09/23 | بازدید این مطلب : 26

صبح یعنی یک سبد لبخند.. یک بغل شادی.. یک دنیاعشق وخندیدن از اعماق وجود... به شکرانه داشتن نفسی دوباره.. سلام امروزتان پر از شادی ‌‎🧚‍ 🧚‍♀🌹