هموطن عزیز وقتی ماشین چپ میکنه اگه صاحب بار راضی نیست و مثل ...

کانال گیزمیز 💯

هیچ میدونی ؟؟
این ربات : TGPSBOT
روزانه بسیاری از هموطن هامون رو با هم آشنا می کنه !!
رایگان هست ؛ همین الان عضو شو !!
😎😎Linda.z☻☻
😎😎Linda.z☻☻
دختر | سن : 17 | محبوبیت : 1
شهر : رشت
28
28
دختر | سن : 27 | محبوبیت : 4
شهر : چاه بهار
الناز
الناز
دختر | سن : 18 | محبوبیت : 9
شهر : کرمانشاه
هموطن عزیز وقتی ماشین چپ میکنه اگه صاحب بار راضی نیست و مثل قحطی زده ها میری بارشو غارت میکنی هیچ فرقی با دزدای سر گردنه نداری!

با فرهنگ باشیم...

🆔 💯
تاریخ : 1397/08/26 | بازدید این مطلب : 14

هموطن عزیز وقتی ماشین چپ میکنه اگه صاحب بار راضی نیست و مثل قحطی زده ها میری بارشو غارت میکنی هیچ فرقی با دزدای سر گردنه نداری! با فرهنگ باشیم... 🆔 💯