🔻در بازدید رئیس کمیسیون اقتصادی شورای شهر مشهد از مجموعه اخب ...

🔻در بازدید رئیس کمیسیون اقتصادی شورای شهر مشهد از مجموعه اخب ...
اخبار مشهد

هیچ میدونی ؟؟
این ربات : TGPSBOT
روزانه بسیاری از هموطن هامون رو با هم آشنا می کنه !!
رایگان هست ؛ همین الان عضو شو !!
N
N
دختر | سن : 33 | محبوبیت : 2
شهر : تهران
...
...
دختر | سن : 18 | محبوبیت : 3
شهر : مشهد
M.A
M.A
دختر | سن : 20 | محبوبیت : 6
شهر : مشهد
🔻در بازدید رئیس کمیسیون اقتصادی شورای شهر مشهد از مجموعه اخبار مشهد عنوان شد؛
♦️رسانه‌های موجود در بستر شبکه‌های اجتماعی و فضای مجازی اثربخش‌تر از رسانه‌های سنتی و مکتوب هستند.

تاریخ : 1397/08/26 | بازدید این مطلب : 9

🔻در بازدید رئیس کمیسیون اقتصادی شورای شهر مشهد از مجموعه اخبار مشهد عنوان شد؛ ♦️رسانه‌های موجود در بستر شبکه‌های اجتماعی و فضای مجازی اثربخش‌تر از رسانه‌های سنتی و مکتوب هستند.