خدایا به حرمت: صلوات برمحمدوآل محمد دل ناآراممان راآرام کن و ...

خدایا به حرمت: صلوات برمحمدوآل محمد دل ناآراممان راآرام کن و ...
صدای زندگی 🔊

هیچ میدونی ؟؟
این ربات : TGPSBOT
روزانه بسیاری از هموطن هامون رو با هم آشنا می کنه !!
رایگان هست ؛ همین الان عضو شو !!
_N_ M
_N_ M
دختر | سن : 28 | محبوبیت : 5
شهر : تهران
0000
0000
دختر | سن : 20 | محبوبیت : 3
شهر : تهران
مهدیه نژاد
مهدیه نژاد
دختر | سن : 17 | محبوبیت : 22
شهر : بیرجند
خدایا به حرمت:
صلوات برمحمدوآل محمد
دل ناآراممان راآرام کن
وکمکمان کن درهجوم
دردوغم های زندگیمان
هرگزتورا از یادنبریم
خدایاگرفتاریهای همه را
برطرف بفرماونورایمانت
رادرقلب ماروشن کن 🌺🙏🏻


تاریخ : 1397/08/30 | بازدید این مطلب : 15

خدایا به حرمت: صلوات برمحمدوآل محمد دل ناآراممان راآرام کن وکمکمان کن درهجوم دردوغم های زندگیمان هرگزتورا از یادنبریم خدایاگرفتاریهای همه را برطرف بفرماونورایمانت رادرقلب ماروشن کن 🌺🙏🏻