اتفاقی که غسال های بهشت زهرا را به گریه انداخت 😭 ماجرای جناز ...

اتفاقی که غسال های بهشت زهرا را به گریه انداخت 😭 ماجرای جناز ...
انسانم آرزوست

هیچ میدونی ؟؟
این ربات : TGPSBOT
روزانه بسیاری از هموطن هامون رو با هم آشنا می کنه !!
رایگان هست ؛ همین الان عضو شو !!
Märyãm?
Märyãm?
دختر | سن : 99 | محبوبیت : 7
شهر : مبارکه
Alnaz R.P
Alnaz R.P
دختر | سن : 18 | محبوبیت : 27
شهر : تهران
a ar
a ar
دختر | سن : 37 | محبوبیت : 4
شهر : تهران
اتفاقی که غسال های بهشت زهرا را به گریه انداخت 😭

ماجرای جنازه مادری که در برابر گریه های کودک خردسالش طاقت نیاورد و ..

از زبان زن غسال بشنوید👇
 
تاریخ : 1397/08/24 | بازدید این مطلب : 15

اتفاقی که غسال های بهشت زهرا را به گریه انداخت 😭 ماجرای جنازه مادری که در برابر گریه های کودک خردسالش طاقت نیاورد و .. از زبان زن غسال بشنوید👇