هموطن عزیز وقتی ماشین چپ میکنه اگه صاحب بار راضی نیست و مثل ...

چه جالب❗️

هیچ میدونی ؟؟
این ربات : TGPSBOT
روزانه بسیاری از هموطن هامون رو با هم آشنا می کنه !!
رایگان هست ؛ همین الان عضو شو !!
زهرا
زهرا
دختر | سن : 18 | محبوبیت : 1
شهر : چالوس
Morteza
Morteza
دختر | سن : 24 | محبوبیت : 5
شهر : شیراز
melina
melina
دختر | سن : 13 | محبوبیت : 5
شهر : شیراز
هموطن عزیز وقتی ماشین چپ میکنه اگه صاحب بار راضی نیست و مثل قحطی زده میری بارشو غارت میکنی هیچ فرقی با دزدای سر گردنه نداری

با فرهنگ باشیم...


تاریخ : 1397/08/22 | بازدید این مطلب : 16

هموطن عزیز وقتی ماشین چپ میکنه اگه صاحب بار راضی نیست و مثل قحطی زده میری بارشو غارت میکنی هیچ فرقی با دزدای سر گردنه نداری با فرهنگ باشیم...