♦️برگزاری جلسه شورای شهر در هاله ای از ابهام! 🔹در حالی که سا ...

♦️برگزاری جلسه شورای شهر در هاله ای از ابهام! 🔹در حالی که سا ...
اخبار تبريزمن

هیچ میدونی ؟؟
این ربات : TGPSBOT
روزانه بسیاری از هموطن هامون رو با هم آشنا می کنه !!
رایگان هست ؛ همین الان عضو شو !!
........
........
دختر | سن : 40 | محبوبیت : 7
شهر : خاش
Amirhoosin judmenet
Amirhoosin judmenet
دختر | سن : 13 | محبوبیت : 2
شهر : کرج
Lover
Lover
دختر | سن : 26 | محبوبیت : 4
شهر : تهران
♦️برگزاری جلسه شورای شهر در هاله ای از ابهام!

🔹در حالی که ساعت 18 زمان رسمی برای آغاز جلسه فوق العاده شورای شهر تبریز اعلام شده بود هنوز خبری از تشکیل جلسه نیست

تاریخ : 1397/08/28 | بازدید این مطلب : 13

♦️برگزاری جلسه شورای شهر در هاله ای از ابهام! 🔹در حالی که ساعت 18 زمان رسمی برای آغاز جلسه فوق العاده شورای شهر تبریز اعلام شده بود هنوز خبری از تشکیل جلسه نیست